Villa F

Projekt / Villa F   Mer information

Havet, tallarna och avskildheten, det är hela idén med byggnaden och platsen.


I närheten av Gilleleje, där den stora danska ön Själland vänder sig mot norr gömmer sig en tomt som är lång och smal. Den börjar strax innanför sanddynerna och sträcker sig nästan hela vägen upp till landsvägen. De tjärdoftande tallarna stoltserar med sina knotiga vindpinade grenar och raka stammar. Tomten är full av hundraåriga exemplar och det är de som formar tomten, det är kring dem allting sker.

Tre gårdar, två slutna och en öppen. En rektangel som exakt mäter ut tomten. Den första gården är entrén med plats för ankomst. De två följande gårdarna är formade runt fyra av tallarna. Det blir som små rum utomhus, tätt inpå de höga träden. Kronan kan inte ses, bara den grova barken på stammen. Lägger man sig på marken och tittar uppåt kan man se de enorma stammarna vaja i vinden, samtidigt som huset avtecknar sig som en stabil kvadrat i ögonvrån. Nere på marken är det lä, en bra plats för kontemplation. Den sista gården är öppen mot havet.

Det är ett mörkt, lågt tegelhus. Ett skuggspel. En liten tektonisk labyrint, som rätt navigerad, öppnar upp sig i en fri horisont. Enkelt men intrikat. Bara ett material, ett hårdbränt, handslaget tegel.

Den gråblå tonen i stenmurarna fångar upp de gröna tallbarren. Varje sten är mödosamt fäst vid betongmuren bakom. I höjdled vilar stenarna på varandra med gravitationens kraft. Inget murbruk behövs.

Sakta tar naturen över tomten och spåren efter ingreppet försvinner. Det är återigen en slags icke-form. En löst ekvation av behov, regler och material. Inga känslor, inget tyckande.

Enkelt, precist.

Kategori Villor
Plats Graested, Denmark
Uppdragsgivare Privat
År 2009 - 2013
Team Gert Wingårdh
Karin Wingårdh
Maria Olausson
Maria Normann
Mats Bengtsson

Läs mer

Villa FVilla FVilla FVilla FVilla FVilla FVilla FVilla FVilla FVilla FVilla FVilla F