Marl

Projekt / Marl   Mer information

Lång och smal som ett rör men massiv och orubblig som ett betongblock – mellan dessa ytterligheter rör sig tillbyggnaden till rådhuset i Marl, Tyskland.

Den ursprungliga byggnaden ritades av Bakema och van den Broek 1958–62. Tyngden i deras brutalism klingar åter i tillbyggnadens kraftiga murar, där platsens träd fått lämna avtryck. Bokstavligen. Ett par majestätiska träd på tomten måste fällas för att bereda plats åt huset, för att sedan formas i silikon. Minnet av träden blir till fotorealistiska, tredimensionella kaviteter i den nu mycket djupa betongväggen. En reliefkonst signerad konstnären Lars Bergström.

Läget bakom huvudbyggnaden gör att tillbyggnaden inordnar sig i platsens mönster. Samtidigt ger placeringen ovanpå entréns och caféets glaslådor betongröret en lätthet som den långa utkragningen mot sjön understryker.

Den sju gånger sju meter smala konsthallen är anpassad för att hysa tillfälliga skulpturutställningar. Tydliga ljusinsläpp från stora öppningar i olika riktningar varierar det 85 meter långa rummets karaktär och kopplar samman rummet till skulpturparken utanför.

En ny catwalk över det upprustade torget visar vägen rakt mot den nya entrén.

Läs mer

MarlMarlMarlMarlMarlMarlMarlMarlMarlMarlMarlMarlMarlMarl